ตัวปิดรอยต่อ & คิ้ว  : 

บัวอนามัย

บัวอลูมิเนียมของอลูไซท์ให้ทางออกที่ดีสำหรับการรักษาสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยโดยหลีกเลี่ยงมุมระหว่างพื้นและผนังที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

บัวชนิดนี้ถูกระบุไว้ใน Australian Building Code ให้ใช้สำหรับจุดตัดของผนังและฐานของพื้น บัวสำหรับสุขอนามัยของเรารอบถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในโรงพยาบาลร้านอาหารและห้องน้ำ สำหรับมุมและขอบที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการระบาดของเชื้อแบคทีlเรีย ปัจจุบันคุณสามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Product
  Code Drawing
  SKAA1010
  External End Cap
  Code Drawing
  SKAA1010-CNE
  Internal End Cap
  Code Drawing
  SKAA1010-CNI
 • Product
  Code Drawing
  SKAA1010
 • External End Cap
  Code Drawing
  SKAA1010-CNE
 • Internal End Cap
  Code Drawing
  SKAA1010-CNI